søndag 2. november 2014

Et steg nærmere et tilpasset religiøst innhold i Speideridealene

Speiderting 2014 har vedtatt å sende følge forslag til nytt Speiderlov til Speidingens Fellesorganisasjon (SPF)

1. En speider søker sin tro og respekterer andres
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Etter et to års prosess med forslag til et helt nytt lov ble endringene kastet unntatt vårt forslag til ny paragraf 1 fra 2010. Dermed er forslag til nytt Speiderlov at §2 - §10 er uendret fra dagens men §1 endres til En speider søker sin tro og respekterer andres.

torsdag 3. juli 2014

Here is the new proposal for the Scout Law in Norway. The NBSF are pleased with the text as it is no including and not excluding as it was before.

Omforent forslag til ny speiderlov

§1:
En speider søker sin tro og respekterer andres
(A Scout searches for his/her beilefs and respects others)
§2:
En speider er en god venn
(A Scout is a good friend)
§3:
En speider tar vare på naturen
(A Scout takes care of nature)
§4:
En speider er til å stole på
(A Scout is to be trusted)
§5:
En speider er nøysom
(A Scout is frugal)
§6:
En speider arbeider for fred
(A Scout works for peace)
§7:
En speider tar ansvar og viser vei
(A Scout takes responsibility and shows the way)

(Omforent forslag til ny lov, sendt ut av SpF og komiteen juli 2014)

torsdag 20. mars 2014

Høringssvar til andre runde med ny speiderlov.

Forslag til ny speiderlov (med forslagene fra NBSF)

§1: En speider søker sin tro og respekterer andres    (vårt forslag - alternativ 2)
§2: En speider er en god venn
§3: En speider arbeider for fred
§4: En speider tar vare på naturen
§5: En speider behandler alle som likeverdige
§6: En speider er til å stole på
§7: En speider klare seg med lite  - vårt forslag - En speider unngår å sløse
§8: En speider tar ansvar og viser vei

(Høringsutkast januar 2014)

Høringssvar:

Vi føler at flere av våre kommentarer fra sist ble tatt inn i det nye høringsdokumentet. Her følger våre kommentarer til det nye dokumentet.

$ 1: I den grad åndelighet skal tas inn i speiderloven, støtter vi alternativ 2. Vi er taknemlige for at buddhister nevnes presentasjonen av denne. Alternativ 1 er, som nevnt i sist høring, vanskelig å forholde seg til for buddhister og andre trosretninger uten gud. Alternativ 3 dekkes godt opp av $4 og $7.

$6: Vi synes fremdeles ikke at dette er en god formulering. Nøysom er langt mer dekkende og, som Språkrådet skriver, noe alle barn uasnett bør lære før eller siden. Her har speidern en rolle og spille. Om man skal gå bort fra nøysom, foreslår vi å bruke begrepet «unngå å sløse». Dette går mer til kjernen av verdien og er noe speiderne vil kjenne igjen.

$7: Vi er glade for at denne paragrafen har kommet med. Den er muligens den viktigste paragrafen
i hele speiderloven. Av den grunn ber vi komiteen vurder om paragrafen kan flyttes høyre opp. Vårt forslag er å flytte paragrafen til nr. 3.

Vi ønsker komiteen lykke til med inspurten og ser fram til å se det endelige reslutatet. Vi har tro på at en ny speiderlov kan bli mer inkluderende enn dagens.

onsdag 7. november 2012

Ikke nevneverdig nærmere inkludering

Speidertinget 2012 er over. I forkant hadde NBSF et ørlite håp om at henstillingen fra forrige speiderting om at Speiderstyret skulle fremme et religionsnøytralt speiderløftet på dette tinget. Håpet brast og det vi fryktet ble en realitet. Speiderstyret svarte:

"Speiderstyret mener at dersom man også skal gjøre endringer i speiderløftet i NSF, så bør det gjøres gjennom en grundig prosess i organisasjonen, og ikke ved at Speiderstyret fremmer et forslag for Speidertinget uten en solid og involverende prosess i forkant. Speiderloven og speiderløftet henger tett sammen, og Speiderstyret mener at det ikke er hensiktsmessig å starte en slik prosess i NSF samtidig og parallelt med speiderlovprosessen i Spf.
Speiderstyret mener derfor at en eventuell revisjonsprosess av speiderløftet i NSF bør vente til
etter 2015, når det er ventet at vi har på plass en ny speiderlov."
Det er fint å se ting i sammenheng, men speiderløftet bør bli religionsnøytralt uavhengig av hvordan gjennomgangen av speiderloven ender opp. Det er lite poeng i å vente.

Dette betyr at man må ta saken i egne hender og fremme et religionsnøytralt speiderløfte selv til speidertinget i 2014. NBSF har knyttet kontakter med potensiell forslagsstiller og andre livssynsminoriteter i Norges speiderforbund. Dette bør altså være gjennomførbart.

I tiden framover vil vi se på mulige formuleringer av nytt speiderløfte. Alle bidrag tas imot med takk.

fredag 10. august 2012

Nytt religionsnøytralt speiderløfte?2.-4. november i år er tiden inne for at Speidertinget skal møtes igjen. Det har nå gått to år siden vi fremmet forslag om å innføre et alternativt speiderløfte for buddhister på sist speiderting. Det gikk ikke igjennom, men det var en del snakk i salen om at speiderløftet bør endres.

 
Mot slutten av tingen kom det en henstilling fra Dagfinn Holstad hvor han ba speiderstyret å fremme forslag om et religionsnøytralt speiderløfte til speidertinget nå i år. Speidertinget sluttet seg til henstillingen (mot 35 stemmer).

 
Nå som tinget nærmer seg blir det spennende å se om speiderstyert følger opp henstillingen med et konkret forslag, eller om det kommer en mindre konkret tilbakemelding om hvor viktig speiderstyret synes det er å ha en bred debatt og ta hele organisasjonen med i prosessen. Ikke det at det nødvendigvis er noe galt i en bred debatt, men det er ikke helt det Speidertinget ba om.

 
Vi venter i spenning på sakspapirene.