onsdag 20. oktober 2010

Forslaget om endring i speiderløftet omtales på speiding.no

I en artikkel på speiding.no den 19.10.2010 omtales forslaget til Speidertinget om endring av speiderløftet på følgende måte:

"Martin Olaisen fra Follo krets har kommet med et forslag til endring av grunnreglene i forbindelse med speiderløftet. Forslaget handler om å gi muligheten til alternative versjoner av speiderløftet for medlemmer som har en religion som gjør det eksisterende løftet vanskelig å avlegge. Forslaget innebærer å gi speiderstyret mulighet til å godkjenne alternative varianter om en gruppering ber om det, eller subsidiært, å gjøre en konkret endring for buddhister.

- Dagens speiderløfte er i hovedsak tilpasset den kristne religion. For trosretninger uten gudsbegrep, som buddhismen, vil speiderløftet ikke bety noe. Målet mitt er å gjøre NSF mer inkluderende. Slik det er nå er vi passivt ekskluderende, vi mener ikke noe vondt med det, men buddhistiske barn blir ikke speidere, sier forslagsstiller Martin Olaisen.

Det er 28 000 buddhister i Norge, og verdens buddhistiske speiderfellesskap har gitt sin støtte til sine medlemmer i Norge i denne saken i et vedlegg til speidertingspapirene. Speiderstyrets innstilling i denne saken er at forslaget ikke vedtas, fordi endringer i speiderløftet bør vedtas av speidertinget, ikke speiderstyret.

- Det er ikke snakk om noen endring i innholdet i speiderløftet, kun en tilpasning av ordlyden til andre religioner. Speiderstyret viser også til at grunnreglene åpner for andre religioner, men elementer som løftet, loven og bønnen er fortsatt kristne. Det er viktig at vi er åpne for flere grupperinger om vi vil bli flere. Jeg synes ikke speiderstyrets innstilling er godt gjennomtenkt, sier Olaisen."