onsdag 3. november 2010

NSF på vei mot å bli inkluderende?

Nå kan det se ut til at Norges Speiderforbund gjør et forsøk på å være inkluderende. Et så godt som samlet Speiderting (29-31.10.10) sender forslag til Speidernes fellesorganisasjon om å endre speiderlovens paragraf 1 sånn at den omfavner alle religiøse retninger.

Speidertinget ville ikke åpne for muligheten for tilpasninger i speiderløftet for andre trossamfunn enn det kristne. Det er ikke bra på kort sikt. Men, både fra talerstolen og under tinget forøvrig ble det tatt til orde for et religionsnøytralt speiderløfte. "Jeg lover etter beste evne å søke min tro,..." ble nevnt. Tinget sendte også en henstilling til Speiderstyret om å jobbe fram et et sånnt løfte (livssynsnøytralt) fram mot neste ting.

Om NSF ikke er inkluderende i dag, så kan det i alle fall se ut som om de har en intensjon om å bli det!