torsdag 12. juli 2012

Dokument fra WOSM om buddhisme i speidern

WBSB i samarbeid med WOSM har laget et veldig bra dokument "Growing Scouting in the Buddhist Community in Europe – WOSM Circular 11/2012" som kan brukes av alle WOSM sine medlemmer for å bygge forståelse for og evt. etablere et samarbeid med landets buddhist sammfunn.

Link: http://www.europak-online.net/growing-scouting-in-the-buddhist-community-in-europe-wosm-circular-112012/