fredag 10. august 2012

Nytt religionsnøytralt speiderløfte?2.-4. november i år er tiden inne for at Speidertinget skal møtes igjen. Det har nå gått to år siden vi fremmet forslag om å innføre et alternativt speiderløfte for buddhister på sist speiderting. Det gikk ikke igjennom, men det var en del snakk i salen om at speiderløftet bør endres.

 
Mot slutten av tingen kom det en henstilling fra Dagfinn Holstad hvor han ba speiderstyret å fremme forslag om et religionsnøytralt speiderløfte til speidertinget nå i år. Speidertinget sluttet seg til henstillingen (mot 35 stemmer).

 
Nå som tinget nærmer seg blir det spennende å se om speiderstyert følger opp henstillingen med et konkret forslag, eller om det kommer en mindre konkret tilbakemelding om hvor viktig speiderstyret synes det er å ha en bred debatt og ta hele organisasjonen med i prosessen. Ikke det at det nødvendigvis er noe galt i en bred debatt, men det er ikke helt det Speidertinget ba om.

 
Vi venter i spenning på sakspapirene.

tirsdag 7. august 2012

Religion er en viktig del av speider'n

En speider er en som finner fram i ukjent terreng og hjelper de som kommer etter med å finne fram. Terrenget medlemmer i Norges speiderforbund (NSF) trenes opp til å finne fram i er det norske  samfunnet. Målet til NSF er at mennesker skal utvikles til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i dette samfunnet.

Religion og livssyn er en av måtene samfunnet organiseres på. Det er derfor viktig at speidere også trenes i å finne fram i dette terrenget, for at de så skal kunne ta ansvar. Nær 80% av den norske befolkningen tilhører den norske folkekirke. Det er derfor ikke helt unaturlig at dette er utgangspunktet for speiderbevegelsen i Norge når det gjelder nettopp religion og livsyn.

Speideren skal altså lære seg å forholde seg til og finne fram i det religiøset virvarret, siden det er en del av samfunnet. Selv om den norske folkekirka er utgangspunktet, er det ikke det eneste livssynssamfunnet en speider bør kjenne til. På dette punktet har speiderlederen en viktig jobb, nemlig å tilrettelegge for møter med livssynssamfunn og å veilede speideren i å finne ut av sitt forhold til tro og livssyn. Mye på samme måte speiderlederen veileder sine speidere i forhold til natur og andre temaer.

Knut Slettebak nevner i sitt innlegg (03.08.12 09:12) at man ikke melder seg inn i en organisasjon man er totalt uenig med. Det stemmer nok ofte, i alle fall for voksne. Mange av oss, meg selv inkludert, meldte oss inn i speidern mens vi gikk på barneskolen. Den gangen hadde vi ikke så mange tanker rundt dette med religion. Etter hvert som vi vokste opp ble det for noe av oss vanskligere og vanskliger å fornye speiderløfte, ettersom det om handlet "å tjene Gud" og senere "å være åpen for Gud". Etter å ha levd halve livet i organisasjonen og tatt til seg speiding som livstil, var det ikke bare å forlate den fordi man var uenig med dette ene punktet.

Endringen i speiderløftet for noen år siden har vært framstilt som en endring for å gjøre det enkeler for speiderne å avlegge speiderløftet, ettersom det nye speiderløftet ikke er så forpliktende. Nå er det sånn at mange i organisasjonen ikke er fornøyd med denne formuleringen. De svært kristne vil gjerne tjene Gud, mens for de som ikke tror på Gud blir denne delen av løftet meningsløs, bare ord. Hva er vitsen med et løfte hvis det ikke er meningsbærende for de som avlegger det? Jeg er av den oppfatning at det kan lages et løfte som ikke knyttes til en bestemt religion eller livsyn, men som likevel oppfattes som meningsbærende og forpliktende for de som avlegger det. Eksemplet fra Australia er godt (http://www.speiding.no/debatt/?id=8551;forum=Meningsfella).

Til slutt vil jeg likevel innrømme at det var løftet med "tjene Gud" som førte til at jeg fant fram til det trossamfunnet jeg tilhører i dag, selv om jeg endte opp med en tro uten noen gud. Jeg imøteser likevel et "gudløst" speiderløfte.

Med speiderhilsen
Martin Olaisen 

Teksten er skrevet som innlegg i diskusjonen "Søker informasjon om NSFs standpunkt på seksualitet/tro" i Norges speideforbunds diskusjonsforum Meningsfella (http://www.speiding.no/debatt/?id=8560;forum=Meningsfella). Innholdet står for forfatterens regning.