onsdag 7. november 2012

Ikke nevneverdig nærmere inkludering

Speidertinget 2012 er over. I forkant hadde NBSF et ørlite håp om at henstillingen fra forrige speiderting om at Speiderstyret skulle fremme et religionsnøytralt speiderløftet på dette tinget. Håpet brast og det vi fryktet ble en realitet. Speiderstyret svarte:

"Speiderstyret mener at dersom man også skal gjøre endringer i speiderløftet i NSF, så bør det gjøres gjennom en grundig prosess i organisasjonen, og ikke ved at Speiderstyret fremmer et forslag for Speidertinget uten en solid og involverende prosess i forkant. Speiderloven og speiderløftet henger tett sammen, og Speiderstyret mener at det ikke er hensiktsmessig å starte en slik prosess i NSF samtidig og parallelt med speiderlovprosessen i Spf.
Speiderstyret mener derfor at en eventuell revisjonsprosess av speiderløftet i NSF bør vente til
etter 2015, når det er ventet at vi har på plass en ny speiderlov."
Det er fint å se ting i sammenheng, men speiderløftet bør bli religionsnøytralt uavhengig av hvordan gjennomgangen av speiderloven ender opp. Det er lite poeng i å vente.

Dette betyr at man må ta saken i egne hender og fremme et religionsnøytralt speiderløfte selv til speidertinget i 2014. NBSF har knyttet kontakter med potensiell forslagsstiller og andre livssynsminoriteter i Norges speiderforbund. Dette bør altså være gjennomførbart.

I tiden framover vil vi se på mulige formuleringer av nytt speiderløfte. Alle bidrag tas imot med takk.