søndag 2. november 2014

Et steg nærmere et tilpasset religiøst innhold i Speideridealene

Speiderting 2014 har vedtatt å sende følge forslag til nytt Speiderlov til Speidingens Fellesorganisasjon (SPF)

1. En speider søker sin tro og respekterer andres
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Etter et to års prosess med forslag til et helt nytt lov ble endringene kastet unntatt vårt forslag til ny paragraf 1 fra 2010. Dermed er forslag til nytt Speiderlov at §2 - §10 er uendret fra dagens men §1 endres til En speider søker sin tro og respekterer andres.

torsdag 3. juli 2014

Here is the new proposal for the Scout Law in Norway. The NBSF are pleased with the text as it is no including and not excluding as it was before.

Omforent forslag til ny speiderlov

§1:
En speider søker sin tro og respekterer andres
(A Scout searches for his/her beilefs and respects others)
§2:
En speider er en god venn
(A Scout is a good friend)
§3:
En speider tar vare på naturen
(A Scout takes care of nature)
§4:
En speider er til å stole på
(A Scout is to be trusted)
§5:
En speider er nøysom
(A Scout is frugal)
§6:
En speider arbeider for fred
(A Scout works for peace)
§7:
En speider tar ansvar og viser vei
(A Scout takes responsibility and shows the way)

(Omforent forslag til ny lov, sendt ut av SpF og komiteen juli 2014)

torsdag 20. mars 2014

Høringssvar til andre runde med ny speiderlov.

Forslag til ny speiderlov (med forslagene fra NBSF)

§1: En speider søker sin tro og respekterer andres    (vårt forslag - alternativ 2)
§2: En speider er en god venn
§3: En speider arbeider for fred
§4: En speider tar vare på naturen
§5: En speider behandler alle som likeverdige
§6: En speider er til å stole på
§7: En speider klare seg med lite  - vårt forslag - En speider unngår å sløse
§8: En speider tar ansvar og viser vei

(Høringsutkast januar 2014)

Høringssvar:

Vi føler at flere av våre kommentarer fra sist ble tatt inn i det nye høringsdokumentet. Her følger våre kommentarer til det nye dokumentet.

$ 1: I den grad åndelighet skal tas inn i speiderloven, støtter vi alternativ 2. Vi er taknemlige for at buddhister nevnes presentasjonen av denne. Alternativ 1 er, som nevnt i sist høring, vanskelig å forholde seg til for buddhister og andre trosretninger uten gud. Alternativ 3 dekkes godt opp av $4 og $7.

$6: Vi synes fremdeles ikke at dette er en god formulering. Nøysom er langt mer dekkende og, som Språkrådet skriver, noe alle barn uasnett bør lære før eller siden. Her har speidern en rolle og spille. Om man skal gå bort fra nøysom, foreslår vi å bruke begrepet «unngå å sløse». Dette går mer til kjernen av verdien og er noe speiderne vil kjenne igjen.

$7: Vi er glade for at denne paragrafen har kommet med. Den er muligens den viktigste paragrafen
i hele speiderloven. Av den grunn ber vi komiteen vurder om paragrafen kan flyttes høyre opp. Vårt forslag er å flytte paragrafen til nr. 3.

Vi ønsker komiteen lykke til med inspurten og ser fram til å se det endelige reslutatet. Vi har tro på at en ny speiderlov kan bli mer inkluderende enn dagens.