søndag 2. november 2014

Et steg nærmere et tilpasset religiøst innhold i Speideridealene

Speiderting 2014 har vedtatt å sende følge forslag til nytt Speiderlov til Speidingens Fellesorganisasjon (SPF)

1. En speider søker sin tro og respekterer andres
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Etter et to års prosess med forslag til et helt nytt lov ble endringene kastet unntatt vårt forslag til ny paragraf 1 fra 2010. Dermed er forslag til nytt Speiderlov at §2 - §10 er uendret fra dagens men §1 endres til En speider søker sin tro og respekterer andres.