torsdag 20. mars 2014

Høringssvar til andre runde med ny speiderlov.

Forslag til ny speiderlov (med forslagene fra NBSF)

§1: En speider søker sin tro og respekterer andres    (vårt forslag - alternativ 2)
§2: En speider er en god venn
§3: En speider arbeider for fred
§4: En speider tar vare på naturen
§5: En speider behandler alle som likeverdige
§6: En speider er til å stole på
§7: En speider klare seg med lite  - vårt forslag - En speider unngår å sløse
§8: En speider tar ansvar og viser vei

(Høringsutkast januar 2014)

Høringssvar:

Vi føler at flere av våre kommentarer fra sist ble tatt inn i det nye høringsdokumentet. Her følger våre kommentarer til det nye dokumentet.

$ 1: I den grad åndelighet skal tas inn i speiderloven, støtter vi alternativ 2. Vi er taknemlige for at buddhister nevnes presentasjonen av denne. Alternativ 1 er, som nevnt i sist høring, vanskelig å forholde seg til for buddhister og andre trosretninger uten gud. Alternativ 3 dekkes godt opp av $4 og $7.

$6: Vi synes fremdeles ikke at dette er en god formulering. Nøysom er langt mer dekkende og, som Språkrådet skriver, noe alle barn uasnett bør lære før eller siden. Her har speidern en rolle og spille. Om man skal gå bort fra nøysom, foreslår vi å bruke begrepet «unngå å sløse». Dette går mer til kjernen av verdien og er noe speiderne vil kjenne igjen.

$7: Vi er glade for at denne paragrafen har kommet med. Den er muligens den viktigste paragrafen
i hele speiderloven. Av den grunn ber vi komiteen vurder om paragrafen kan flyttes høyre opp. Vårt forslag er å flytte paragrafen til nr. 3.

Vi ønsker komiteen lykke til med inspurten og ser fram til å se det endelige reslutatet. Vi har tro på at en ny speiderlov kan bli mer inkluderende enn dagens.