torsdag 13. mai 2010

World Buddhist Scout Brotherhood (WBSB)

World Buddhist Scout Brotherhood (WBSB), eller Verdens Buddhistiske Speiderfelleskap på norsk, begynte som en måte å tilrettelegge religiøse aktiviteter blant buddhistisk speidere.

Som grunnleggerne av WBSB merket seg, hadde mange andre religioner opprettet sine egene speidergrupper og dessuten, ville etablering av et buddhistisk speidernettverk være verdifullt i organiseringen av globale buddhistiske speideraktiviteter.

WBSB sine målsetninger er:
  1. Å utvikle og fremme brorskapetsånd og forståelse blant speidere av buddhistiske tro.
  2. Å utvikle en læreplan som skal styrke den åndelige dimensjon i personlighetene til unge buddhister i samsvar med formålet, prinsipper og metode fra speiderbevegelsen.
  3. Å fremme relasjoner mellom speiding og lokale buddhister.
  4. Å introdusere speideren i stater eller områder hvor buddhismen er etablert.
  5. Å koordinere aktivitetene til WBSB mot organisasjoner med ikke-speidere med lignende mål.
  6. Å motivere til samarbeid mellom WBSB medlemmer.
  7. Å motivere og fremme speiding blant buddhistiske gutter og jenter verden over
  8. Å fremme kontakt, utveksling og interaksjon med speidere med andre trosretninger.

Medlemmer av WBSB inkluderer Bhutan, Hong Kong, Japan, Korea, Mongolia, Sri Lanka, Singapore, Taiwan, Thailand, Storbritannia og Norge.

WBSB har status som rådgivende organisasjon til World Scout Committee.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar