mandag 26. juli 2010

Veilder i åndelig og religiøs utvikling

WOSM har kommet med en veileder i åndelig og religiøs utvikling for speidere. Veiledern har som formål å styrke speiderlederes selvtilit når det kommer til det å finne gode måter å støtte speideres åndlige utvikling på.

Samfunnet har forandret seg en del siden speideren ble grunnlagt. Globaliseringen har ført til at mangfolde innen etnisitet og religion har økt, også i speideren. Dette gir økte utfordringer for speiderlederen. Der hun tidligere kunne forholde seg til en standardreligioin, må hun nå forholde seg til flere religoner og kulturer, ofte innenfor samme tropp eller flokk. Veilderen drøfter begreper som tro, åndelighet og religion, og søker å gi lederen noen konkret om hvordan man tilnærmer seg mangfoldet på dette området.

Veilderen er på engelsk og finnes her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar